Facebook Pixel

Privacybeleid

(VAN KRACHT SINDS 15.06.2016)

 1. ONDERWERP

De website www.propeaq.com (hierna “Website”) is beheerd de door Chrono Eyewear BV (hierna “Chrono Eyewear”) en de veiligheids- en privacymaatregelen die op deze website van toepassing zijn, zijn opgesteld en ontwikkeld om te waarborgen dat persoonlijke gegevens correct en in overeenstemming met de plaatselijke en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid en privacy, worden verwerkt.

Dit beleid laat zien hoe Chrono Eyewear persoonlijke gegevens verzamelt en/of gebruikt, hoe deze gegevens worden gedeeld.

Chrono Eyewear erkent en respecteert het recht op privacy van personen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Om zijn inzet op het gebied van de privacy te tonen, heeft Chrono Eyewear dit beleid opgesteld in het kader van een uitgebreider beheermodel van privacy wereldwijd, om het totale respect voor privacy, fundamenteel in de ondernemingscultuur van Chrono Eyewear, te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die u via deze website hebt verschaft worden uitsluitend voor onderstaande doeleinden gebruikt.

1.1 Verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens

Alle persoonlijke gegevens die via de website worden verschaft of verzameld, worden verwerkt door Chrono Eyewear, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking hiervan. De persoonlijke gegevens worden verwerkt door het personeel van Chrono Eyewear dat is belast met het beheer van de persoonsgegevens die worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van deze Website (dat bestaat uit, maar niet beperkt is tot):

het personeel bevoegd tot het beheer van de website en het verlenen van hieraan verbonden services, zoals de customer service en het beheer van de informaticasystemen van Chrono Eyewear;

het personeel van de financiële afdeling, de administratie en de boekhouding;

het marketing personeel van de Chrono Eyewear.

Chrono Eyewear kan eveneens zijn serviceproviders verzoeken om bepaalde handelingen van verwerking in zijn naam en volgens de door Chrono Eyewear verschafte instructies uit te voeren. Deze providers verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op basis van geschikte contractuele verplichtingen en betreffen, bijvoorbeeld:

 • serviceproviders voor het beheer van de informaticasystemen en de Website (bijvoorbeeld, hostingproviders, serviceproviders voor marketing en marktonderzoek, voor het beheer en onderhoud van databases);
 • serviceproviders voor online betalingen;
 • serviceproviders voor de verwerking van binnenkomende orders, de verzending van de producten en/of andere beschikbare services op deze Website.

Wanneer bepaalde werkzaamheden door deze derden worden uitgevoerd, verstrekt Chrono Eyewear hiervoor instructies en gedragsregels met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2. PROCEDURES VOOR DE VERZAMELING VAN DE GEGEVENS

Chrono Eyewear verzamelt persoonlijke gegevens van de gebruikers via de Websites. Er zijn verschillende procedures waarmee deze gegevens kunnen worden verkregen, waaronder:

 • aankopen online, via e-mail;
 • browsing informatie van een gebruiker op de Websites;
 • deelname aan prijsvragen, aanbiedingen, evenementen via de Website;
 • contact opnemen en/of informatie sturen met betrekking tot de garanties;
 • contact opnemen met de customer service.

3. HET TYPE VERZAMELDE INFORMATIE, DOELEINDE EN VERWERKINGSPROCEDURES

3.1 Bron van de persoonlijke gegevens

Chrono Eyewear verwerkt verschillende soorten informatie over de gebruiker, die uit verschillende bronnen afkomstig zijn, waaronder:

 • rechtstreeks door de gebruiker verstrekte informatie;
 • informatie verzameld door of afkomstig van derden;
 • informatie verkregen via automatische tracking systemen tijdens het gebruik van de Website en de services hiervan.

3.2 Type persoonlijke gegevens

Chrono Eyewear kan de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen en verwerken:

Door de gebruiker verstrekte informatie tijdens het voltooien van de bestelling (bv. naam en achternaam, e-mailadres , geboortedatum, geslacht, land, postadres en telefoonnummers voor de bezorging en de contactpersoon met betrekking tot hoofdzakelijk de uitvoering van de bestelling) en andere informatie afkomstig uit door de gebruiker verzonden correspondentie of verzoeken. Wij kunnen de gebruiker ook verzoeken om ons informatie te verstrekken in geval van problemen met onze service op de Website;

Informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker. Om redenen van veiligheid verwerken wij de informatie over betalingstransacties die door onze provider wordt verwerkt;

Navigatie-gegevens. Wanneer de gebruiker naar de Website gaat, maken wij gebruik van enkele technologieën die automatisch bepaalde gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker onze producten en services gebruikt, zoals het IP-adres of een andere unieke code van het apparaat (computer, telefoon, mobiele telefoon of andere apparaten) waarmee men op de Website navigeert, informatie over het type abonnement, technische informatie zoals de URL waarvan de gebruiker afkomstig is, informatie over de browser en de taal. Deze informatie helpt ons om de navigatie en het aankoopmechanisme van onze producten en services voortdurend te verbeteren en om het correct functioneren van de Website te controleren. De informatie omvat alleen statistische gegevens over de door de gebruiker uitgevoerde handelingen en wordt niet geassocieerd met de identificatiegegevens van de gebruiker.

3.3 Aard van verstrekking van persoonlijke gegevens

Wanneer gebruikers worden verzocht om persoonlijke informatie te verschaffen informeert Chrono Eyewear hen over welke persoonlijke gegevens vereist zijn voor de registratie en welke facultatief zijn. Het ontbreken van bepaalde informatie kan ertoe leiden dat de producten niet kunnen worden gekocht (bv. credit- of debitcardgegevens).

3.4 Het gebruik van cookies

Om de navigatie op de Chrono Eyewear website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand, meestal bestaand uit letters en cijfers, dat in een computer wordt gedownload wanneer de gebruiker hiervan op bepaalde websites inlogt. Dankzij de cookies kan een website de computer van de gebruiker herkennen, zijn navigatie tussen de verschillende webpagina’s van een site volgen en terugkerende gebruikers van een website identificeren. De cookies bevatten geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeren, maar de persoonlijke gegevens die wij van de gebruiker registreren, kunnen door ons, uitsluitend om operationele redenen, aan de in de cookies bevatte informatie worden verbonden en hieruit worden verzameld.

3.5 Gebruik van Webbakens

De Chrono Eyewear website zou digitale afbeeldingen kunnen hebben die als webbakens worden gebruikt (ook wel bekend als web beacon, GIF of pixel tag), die ook verbonden zijn met het gebruik van cookies, om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De webbakens kunnen ons bepaalde soorten informatie verschaffen die in de computer van de gebruiker zijn gevonden, zoals het tijdstip en de datum waarop de pagina is bezocht, de beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt, of de cookies zelf. Deze webbakens kunnen zich ook in promotie-e-mails en nieuwsbrieven bevinden, om te bevestigen dat het bericht is geopend en gelezen.

Chrono Eyewear kan webbakens van derden gebruiken om de verzameling van statistische gegevens over de doeltreffendheid van zijn reclamecampagnes of over andere aspecten die het beheer van zijn websites betreffen, te vereenvoudigen. Het gebruik van webbakens door derden teneinde persoonlijke gegevens te verzamelen of hier toegang toe te krijgen in niet-geaggregeerde vorm en voor andere dan statistische doeleinden, is niet toegestaan.

3.6 Betalingsgegevens

In geval van aankopen op de website, kunnen creditcardgegevens en andere financiële gegevens van de gebruiker door derden, die voor onze rekening aankoop- en betalingstransacties verwerken, worden verwerkt en gebruikt. Chrono Eyewear kan bovendien verdere gegevens verzamelen, zoals de postcode, het telefoonnummer en het register van de transacties van de gebruiker.

3.7 Gegevens van minderjarige gebruikers

De Chrono Eyewear website is niet gericht tot gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar en Chrono Eyewear verzamelt niet opzettelijk de persoonlijke gegevens hiervan. Wanneer men een product koopt, kan Chrono Eyewear verzoeken om de geboortedatum van de gebruiker (zelf-certificering van de gebruiker). Als er onopzettelijk gegevens van minderjarigen worden geregistreerd, zal Chrono Eyewear er onverwijld in voorzien de persoonlijke gegevens van deze minderjarigen te verwijderen.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De door ons verzamelde gegevens, inclusief de persoonlijke gegevens, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het beheren van bestellingen, het leveren van producten en services, het verwerken van betalingen, het doorsturen van orders, producten en services;
 • het technische beheer van de Website en zijn operationele functies (waaronder de logistiek), met inbegrip van het oplossen van technische problemen, statistisch onderzoek, tests en onderzoek;
 • het voorkomen of opspeuren van frauduleuze activiteiten of oneigenlijk gebruik dat schadelijk is voor onze website;;
 • het beheer van eventuele aanbiedingen en prijsvragen;
 • het leveren, afstemmen en verbeteren van de ervaring van de Website en het gebruik van de producten en services die hier beschikbaar zijn (door bijvoorbeeld gepersonaliseerde en lokale inhoud aan te bieden);
 • het voorzien in de behoeften van de gebruiker (bv. het beheer van verzoeken om informatie);
 • het communiceren met de gebruikers voor doeleinden verbonden aan de levering van de service;
 • het promoten van de producten, services en merken van Chrono Eyewear, met inbegrip van het verzenden van commerciële, promotionele of informatieve berichten en periodieke updates (bv. per e-mail, telefoon, SMS/MMS, post en via social networks) over producten, services, initiatieven en evenementen van Chrono Eyewear die door, of in samenwerking met, Chrono Eyewear zijn georganiseerd.

5. OVERDRACHT EN HET DELEN VAN GEGEVENS

5.1 Het delen met andere ondernemingen van de Groep en met derden

Afgezien van de personen en entiteiten die in het voorafgaande deel 2 zijn aangegeven, kan Chrono Eyewear bepaalde persoonlijke gegevens die direct of indirect van de gebruikers zijn verkregen, zowel binnen de Chrono Eyewear Groep als met derden delen (openbare instellingen, serviceproviders van bezorging, verzekeringsmaatschappijen) voor het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op de levering van de service die door dit Privacybeleid wordt geregeld, met inbegrip van de verzending van producten, het afhandelen van verzoeken, de analyse van gegevens en het verlenen van service voor de verkoop. Derde partijen worden verzocht deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, ook in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Wanneer de gegevens aan andere ondernemingen van de Chrono Eyewear groep worden overgedragen, blijft de verwerking onderworpen aan de verplichtingen van veiligheid en vertrouwelijkheid die in lijn zijn met dit Privacybeleid en de geldende wetgeving.

Afgezien van het bovenstaande, kunnen de gegevens van een gebruiker om de volgende redenen met derden worden gedeeld:

 • in geval van een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsactiva of van een deel hiervan;
 • in geschillen;
 • om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, de veiligheid van personen te waarborgen, de rechten en goederen van Chrono Eyewear te beschermen, inclusief de noodzaak om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te doen naleven, en om fraude of technische problemen of problemen van veiligheid te voorkomen;
 • om de andere ondernemingen van de groep de gegevens van gebruikers te laten gebruiken op de in dit Privacybeleid beschreven wijze;
 • om handelspartners te informeren over het gebruik van de website en de aankoop van de beschikbare producten op de site, in de vorm van geaggregeerde statistieken of in ieder geval in een vorm die de identiteit van de gebruiker niet onthult.

De gebruiker neemt kennis van het feit dat het gebruik van de gegevens door derden die geen deel uitmaken van de Chrono Eyewear Groep, niet door dit Privacybeleid wordt geregeld en gaat hiermee akkoord.

5.2 Plug-ins van social media

Deze Website maakt gebruik van plug-ins van social media die door de belangrijkste social networks zijn geleverd (bv. facebook.com en twitter.com). Wanneer men de webpagina bezoekt, kunnen de navigatiegegevens rechtstreeks naar de social networks in kwestie worden verzonden, ook zonder rechtstreekse interactie van de gebruiker. De gebruiker erkent dat de werking van plug-ins van de social networks rechtstreeks door de onderneming die deze plug-ins beheert, wordt beheerd en gaat hiermee akkoord. Wanneer de gebruikers de op de Website beschikbare plug-ins gebruiken maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van dit social network, die de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar de browser van de gebruiker stuurt.

Chrono Eyewear kan daardoor gegevens over de gebruiker ontvangen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de social networks, en kan deze gegevens toevoegen aan de gebruikersgegevens die al via zijn eigen services zijn verzameld. Als de gebruiker besluit om gegevens met de social networks te delen, zal Chrono Eyewear de gegevens volgens de gebruikersvoorkeuren hiermee delen. Alle naar de social networks gestuurde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van dit social network.

Om te vermijden dat deze social networks persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen, wordt u verzocht de voorwaarden in kwestie op de website van het social network te controleren.

5.3 Overdracht van de gegevens buiten de EU

Chrono Eyewear kan de via deze Website verzamelde gegevens aan ondernemingen van de Chrono Eyewear groep of aan derden in andere landen overdragen, ook buiten de Europese Unie, voor het verrichten van de in dit Privacybeleid beschreven activiteiten (bv. hosting services). Wanneer persoonlijke gegevens naar landen worden overgedragen die niet hetzelfde beschermingsniveau, of in ieder geval een geschikt beschermingsniveau bieden (bv. de Verenigde Staten) van de persoonlijke gegevens, zorgen wij ervoor dat iedere serviceprovider specifieke contractuele verplichtingen op zich neemt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming (met inbegrip van de modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie), zonder afbreuk te doen aan andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonlijke gegevens.

6. VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

Chrono Eyewear is verplicht de gegevens van gebruikers te beschermen. Chrono Eyewear controleert de activiteiten op de Website om de niet-geautoriseerde circulatie van creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens te vermijden. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van een veilig systeem van autorisatie van creditcardbetalingen en van identificatie van frauduleuze activiteiten.

Chrono Eyewear verplicht zich ertoe de van de gebruikers ontvangen gegevens te beschermen. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden op veilige servers bewaard binnen de eigen systemen. Chrono Eyewear past geschikte veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang of niet-geautoriseerde wijzigingen en tegen de circulatie of verspreiding van deze gegevens. Om niet -geautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van de gegevens en het correcte gebruik hiervan te waarborgen, maakt Chrono Eyewear gebruik van geschikte fysieke, elektronische en beheerprocedures om de in ons systeem opgeslagen informatie en gegevens veilig te stellen en te beschermen.

Gegevens met betrekking tot aankooptransacties (bv. creditcardnummer) worden op veilige wijze beheerd door middel van geselecteerde providers die garanderen de meeste geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen.

Ook al is geen enkel informaticasysteem honderd procent veilig, is Chrono Eyewear van mening dat de geïmplementeerde maatregelen mogelijke problemen van veiligheid beperken tot een acceptabel niveau voor het type gegevens in kwestie.

7. OPSLAG EN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS

Chrono Eyewear heeft toegang tot, gebruikt, verwerkt, archiveert en slaat de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend op voor de in dit document beschreven doeleinden en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Chrono Eyewear bewaart de persoonlijke gegevens in lijn met:

 • de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
 • de toestemming van de gebruiker;
 • de lokale en internationale regelgeving.

De persoonlijke gegevens worden bewaard en verwijderd conform het veiligheidsbeleid van Chrono Eyewear, voor de gehele duur die is vereist voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en verwerkt; hieronder valt ook de bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving is voorzien (bv. met betrekking tot het bewaren van boekhoudkundige gegevens).

De gebruiker kan om verwijdering van zijn gegevens verzoeken; in dit geval zal Chrono Eyewear de verzoeken van de gebruiker uitvoeren, mits Chrono Eyewear niet wettelijk is verplicht om deze persoonlijke gegevens te bewaren.

8. CONTACTINFORMATIE

Indien de gebruiker vragen over of opmerkingen op dit Privacybeleid heeft, kan contact met ons worden opgenomen op het volgende e-mailadres: [email protected].

9. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen; wij raden daarom aan het Privacybeleid regelmatig te controleren.

10. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Tijdens de navigatie kan inhoud worden bekeken die via een link aan websites van derden is verbonden. Chrono Eyewear heeft geen toegang tot noch controle over de cookies of over andere door de websites van derden gebruikte functies, en de procedures van deze externe sites zijn niet door ons Privacybeleid geregeld. Om die reden dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor verdere informatie over hun beschermingsbeleid op het gebied van privacy.

De waardering van www.propeaq.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 42 reviews.