Shiftwork wordt geassocieerd met een verhoogd risico op COVID-19

Sinds het ontstaan van het COVID-19 virus wordt er veel onderzoek gedaan naar bijbehorende risicofactoren om de preventie en bestrijding van het virus beter te kunnen faciliteren. Er staan verschillende risicofactoren op deze lijst. Zo zijn ouderdom, mannelijke sexe, onderliggende kwalen en een verzwakt immunsysteem indicatoren voor een verhoogde kans op een COVID-19 besmetting. Naast de bekende indicatoren suggereert de Britse Biobank dat er mogelijk een nieuwe risicofactor meegerekend moet worden in de bestrijding van het virus.

 

 Verhoogde kans op infectie

 

Bevindingen van de Britse Biobank suggereren dat er, naast de bestaande risicofactoren, rekening moet worden gehouden met een potentiële nieuwe factor. Uit deze studie blijkt dat er suggesties zijn voor een verhoogde kans op een COVID-19 besmetting bij shiftwork. Met namewerknemers die veel nachtdiensten draaien lijken, ongeacht hun beroepsgroep, een hoger risico op een COVID-19-infectie te lopen.

 

Onderzoek

 

De studie bestond uit 18.221 deelnemers (totaal 27.784 tests) met COVID-19 testresultaten (9,4% positieve gevallen). De meerderheid van de monsters die op COVID-19 werden getest, waren afkomstig van in het ziekenhuis opgenomen patiënten (73,3%) en waren afkomstig van gecombineerde neus- / keeluitstrijkjes (28,4%). De gemiddelde leeftijd van de COVID-19-positieve patiënten was 57,9 jaar en deze patiëntenwaren vaker mannelijk, afkomstig uit etnische minderheden en kwamen vaker uit meer kansarme milieus. Terwijl slaapduur, slapeloosheid, snurken en algehele gezondheid niet werden geassocieerd met COVID-19-infectie, werden overgewicht / obesitas en slaperigheid overdag geassocieerd met een hogere prevalentie van COVID-19-infectie dan anderen. Bovendien hadden zowel mensen die in de zorgsector werkten als mensen in ploegenarbeid twee keer zoveel kans om COVID-19-infectie te melden dan anderen.

 

Resultaten

 

Ondanks het vrij sterke bewijs van een verstoring van het circadiane ritme bij shiftworkers en de daaruit voortvloeiende verhoogde kwetsbaarheid voor infectie in deze studie, is de associatie tussen ploegenarbeid en COVID-19-infectie nog weinig onderzocht.

Aan de hand van de beroepsinformatie op basis van de uitgangspositie, werden de deelnemers gecategoriseerd als niet-ploegarbeiders, dagploegarbeiders, gemengde ploegendiensten en nachtdienst. Van de 18.221 deelnemers (9,4% positieve gevallen), was 11,2% gezondheidswerkers en 16,4% deed ploegenarbeid. Etnische minderheden (18%) en mensen in nachtdiensten (18,1%) hadden een significant hogere prevalentie van COVID-19-infectie in vergelijking met anderen.

Een aangepast model suggereert dat, vergeleken met hun tegenhangers, mensen met een nachtdienstbaan 1,85 keer meer kans hadden op een COVID-19-infectie. Gevoeligheidsanalyse gericht op mensen die niet in de gezondheidszorg werken, suggereert dat mensen in ploegenarbeid een 1,81 keer hogere kans op COVID-19-infectie hadden dan anderen met een baan van 9 tot 5. Shiftworkers, met name nachtwerkers, lijken, ongeacht hun beroepsgroep, een hoog risico op COVID-19-infectie te lopen.

 

Conclusie

 

De bevindingen van dit artikel bieden een voorlopig maar sterk bewijs voor de rol van ploegendienst bij COVID-19 infectie. Wanneer rekening wordt gehouden houden met risicofactoren voor COVID‐19 en / of kwetsbaarheid voor de aandoening, die aanleiding kunnen geven tot testen, kan ploegenarbeid een van de aanvullende factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij tijdige interventie en behandeling van risicopatiënten.
Deze studie is gebaseerd op de meest recente gegevens van de UK Biobank en meer dan 35% van de deelnemers aan de studie werd meer dan eens getest; Aangezien de pandemie echter nog steeds aan de gang is, is het mogelijk dat veel van de personen die negatief waren op het moment van de gegevensanalyse, inmiddels wel positief worden getest. De verandering in de COVID-infectiestatus kan de sterkte van de associatie tussen ploegenarbeid en COVID-19-infectie beïnvloeden.

Source: National Library of Medicine

De waardering van www.propeaq.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 85 reviews.