GEEN JETLAG

Welkom aan boord en een prettige vlucht. Propeaq past je bioritme aan aan die van de plek van bestemming.

En in 30 minuten per dag voorkom je daar je jetlag mee.